Pozvánka - zasedání zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2011

V příloze je zveřejněna pozvánka včetně navrženého programu na zasedání zastupitelstva kraje Vysočina, které se bude konat dne 22.03.2011 v 10.00 hodin v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Zveřejněno 11.03.2011, Helena Moudrá

Soutěže ve sportovním areálu Petrovice

Pro letošní rok jsou známy tyto termíny soutěží v požárním sportu ve sportovním areálu v Petrovicích:

21.-22.05.2011 - Okresní kolo mladých hasičů a dorostu

19.06.2011 - Okresní kolo můžů a žen

11.-12.06.2011 - Krajské kolo mladých hasičů a dorostu

27.8.2011 - Extraliga ČR v požárním úroku

28.08.2011 - Memoriál Josefa Honse

Zveřejněno 10.03.2011, Helena Moudrá

Informace pro návštěvníky Místní lidové knihovny Petrovice

V příloze je zveřejněn přehled předplatného časopisů pro Místní lidovou knihovnu Petrovice na rok 2011. Tituly předplatného jsou každoročně aktualizovány dle zájmu čtenářů. 

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice - rok 2011

V přílohách budou zveřejňovány zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaných v roce 2011.

Zápisy budou zveřejňovány ve formě, aby nedocházelo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zveřejněno 08.03.2011, Helena Moudrá

Usnesení zastupitelstva obce Petrovice - rok 2011

V příloze budou zveřejňována usnesení zastupitelstva obce Petrovice přijatá na zasedáních v roce 2011.

Usnesení jsou zveřejňována tak, aby nedocházelo k porušení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

Zveřejněno 08.03.2011, Helena Moudrá

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - dokumenty ČSÚ

V přílohách jsou zveřejněny dokumenty Českého statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů 2011. Jedná se o seznam sčítacích obvodů, seznam sčítacích komisařů a oznámení Českého statistického úřadu o sčítání.

Zveřejněno 07.03.2011, Helena Moudrá 

Zápis dětí do Mateřské školy Petrovice

Zápis dětí pro školní rok 2011/2012 k docházce do Mateřské školy Petrovice, okres Třebíč, příspěvkové organizace, se sídlem Petrovice č.p. 68, 675 21 Okříšky,

se uskuteční ve dnech 15. a 16. března 2011 v době od 8.00 do 14.30 hodin v prostorách mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte, který s sebou přivede přihlašované dítě. S sebou vezměte svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Vyhláška Úřadu městyse Okříšky, stavebního úřadu

V příloze je zveřejněna Vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání týkající se umístění stavby: "Posílení vodních zdrojů a rozvodů vody pro zálivku fotbalového hřiště" v Okříškách.

Dle celkové situace stavby, která je rovněž zveřejněna, se část stavby nachází v k.ú. Petrovice u Třebíče.

Zveřejněno 07.03.2011, Helena Moudrá  

Informace Nemocnice Třebíč, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o., odvolala zákaz návštěv. Návštěvy jsou povoleny dnem 05.03.2011.

Zákaz návštěv byl vyhlášen ode dne 16.02.2011 z důvodu epidemiologické situace sezónní chřipky.

Zveřejněno 07.03.2011, Helena Moudrá

Výroční zpráva

V příloze je zveřejněna Výroční zpráva za rok 2010 o činnosti obce Petrovice v oblasti poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zveřejněno 28.02.2011, Helena Moudrá